?>

Archive for the 'pocetna' Category

Одлуке и прилози за јавну набавку медецинских помагала

Sreda, februar 11th, 2015

Одлуке и прилози за јавну набавку медецинских помагала odluka_o_obustavi Odluka za partiju br.8,9 i 786 Prilog_br1_uz_odluku_o_dodeli Prilog_br1_uz_odluku_o_obustavi Bodovanje za pomagala Odluka o dodeli ugovora

Read full post...

Bodovanje

Petak, februar 6th, 2015

Bodovanje za Listu A i A1 Odluka o dodeli ugovora Odluka o obustavi Ponude ponudjaca za listu A i A1 Prilog br.1 uz odluku o dodeli Prilog br.1 uz odluku o obustavi          

Read full post...

Измена конкурсне документације за јавну набавку лекова са листе А и А1/РФЗО

Petak, januar 16th, 2015

Измена конкурсне документације за јавну набавку лекова са листе А и А1/РФЗО

Read full post...

Subota, januar 10th, 2015

Измена конкурсне документације за јавну набавку лекова са листе А и А1/РФЗО.    

Read full post...

Апотека Шумадија спроводи поступак јавне набавке лекова са листе А и А1/РФЗО

Ponedeljak, decembar 22nd, 2014

Апотека Шумадија спроводи поступак јавне набавке лекова са листе А и А1/РФЗО, који се спроводи у отвореном постуку, а ради закључења оквирног споразума. KD okvirni sporazum.doc Poziv za okvirni sporazum.doc  Tabela uz obrazac ponude.xls

Read full post...

Апотека “Шумадија” објављује предходна обавештења за јавне набавке лекова

Nedelja, decembar 21st, 2014

Апотека “Шумадија” објављује предходна обавештења за јавне набавке лекова са листе А и А1/РФЗО и медицинских помагала/РФЗО   Predhodno ob. Lista A i A1 Predhodno ob. pomagala

Read full post...

Обавештење о закљученом уговору

Sreda, novembar 19th, 2014

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 3

Read full post...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Sreda, jul 16th, 2014

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 2

Read full post...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Ponedeljak, jun 16th, 2014

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Farmalogist

Read full post...

Поступак јавне набавке лекова листе А и А1/РФЗО

Petak, maj 9th, 2014

Апотека Шумадија је успешно спорвела поступак јавне набавке лекова листе А и А1/РФЗО и медицинских помагала/РФЗО, број јавне набавке ЈНД 01/14.   Obavestenje o obustavi postupka Obavestenje o zakljucenom ugovoru Obav. o zak. za okv. sporazum

Read full post...