?>

Dnevne isplate1

Stanje na podračunu na dan 28.10.2009

1. Stanje na računu prethodnog dana 477.232.66 din.
2. Pazar 148.458.00 din.
3. din.
4. din.
5.
Ukupno 625.690.66 din.

Isplate na dan 28.10.2009.

1. Uolata za lekove din.
2. din.
3.
Ukupno din.
Ostaje 625.690.66 din.